Personal coaching
U trekt het even niet meer. U verliest het overzicht. U bent niet in balans. U maakt snel ruzie en bent geïrriteerd. U vindt uw werk niet meer leuk. U weet niet wat u wil. Er kunnen momenten in het leven zijn dat er een kink in de kabel komt en dat u hulp kunt gebruiken van buitenaf. Vaak zijn een paar coaching sessies genoeg om u weer op weg te helpen. Na een professionele intake en diepte interview worden uw uitdagingen in kaart gebracht. Vervolgens adviseren we u over het aantal benodigde coaching sessies die nodig zijn om uw doelen te bereiken.Mindmotion coaching 1
"Act as if what you do matters. It does."
 
Team coaching
In het team is de spanning voelbaar? Er zijn mensen die niet met elkaar door de deur kunnen. Men snapt elkaar niet en er is weinig begrip en respect. Teams die niet meer functioneren en met elkaar overhoop liggen zijn voor de medewerkers zelf maar ook voor de organisatie een belemmering.  Na een grondige inventarisatie met de opdrachtgever gaan we met het team aan de slag. De Mindmotion coaches zijn experts in het openbreken van vastzittende patronen en zorgen ervoor dat het echte probleem aan de oppervlakte komt. Vervolgens wordt aan de hand van werkzame modellen gewerkt aan de benodigde veranderingen. Prikkelend, creatief, respectvol en confronterend zijn sleutelwoorden voor een team coaching sessie.
 

Organisatie coaching  
De organisatieverandering gaat tergend langzaam. De medewerkers zetten de hakken in het zand. Culturen botsen. Mensen zeggen ja maar doen nee. In veel organisatieveranderingen gaat nogal eens wat mis bij het op gang brengen van de daadwerkelijke veranderingen. De strategie is goed uitgedacht. De veranderingen zijn noodzakelijk. Waarom doen de medewerkers dan niet mee? Waarom worden er geen veranderingen zichtbaar op de werkvloer. Mindmotion analyseert uitgebreid de huidige situatie en de gewenste situatie. “De gap” die ontstaat is het werkterrein voor Mindmotion. Soms zijn er grote bezems nodig die de zaak schoonmaken, soms zijn een paar kleinere ingrepen al voldoende. Vaak genoeg blijkt overigens dat communicatieprocessen verstoord zijn en weer op gang geholpen moeten worden.

Mindmotion zal gefaseerd de veranderingen met u in gang zetten zodat gedrag daadwerkelijk gaat veranderen en zichtbaar wordt in de resultaten.

Mindmotion coaching 2
 

"Change your thoughts, and you change the world.”