Mindmotion is actief sinds 2003 en al snel bleek dat Mindmotion zich kon onderscheiden in de versnipperde trainingsmarkt. Door voortdurend in gesprek te blijven met haar klanten en de identiteit van de deelnemers voorop te stellen is Mindmotion onderscheidend gebleken in haar branche. Vincent Bovens en Caroline Koene zijn de grondleggers van Mindmotion.

De missie
Mindmotion stelt zich ten doel door middel van het geven van training, coaching en advies meer rendement uit mensen en organisaties te halen.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Mindmotion werkt vanuit de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor eigen resultaten. Ons uitgangspunt “je bepaalt zelf wie je bent” onderstreept dit. Precies daarom heeft ieder een eigen aanpak nodig. Dit doen we door de identiteit van het individu centraal te stellen. We sluiten aan bij de leidende drijfveer. Mindmotion stelt persoonlijke belemmeringen ter discussie en werkt aan constructieve overtuigingen. De voordelen van veranderingsprocessen worden daardoor goed zichtbaar. Er ontstaat ruimte om vermogens en vaardigheden te ontwikkelen en vastgeroeste gedragspatronen die belemmerend werken te doorbreken. Zowel op bewust als onbewust niveau zal het individu uitgedaagd worden om zelf verantwoording te nemen voor het behalen van eigen resultaten. Voorwaarden om dit te kunnen bereiken zijn: vertrouwen, veiligheid en vrijwilligheid.
 

Maatwerk in alle disciplines
Uw input op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling staat centraal bij Mindmotion. Op grond hiervan ontwikkelen wij een programma op maat. Door onze grondige inventarisatie willen wij u vooraf goed leren kennen om vervolgens samen uw ontwikkeldoelen specifiek en haalbaar te maken. De experts van Mindmotion zijn opgeleid om op deze manier te werken en als geen ander in staat om een groep mensen of een individu in beweging te krijgen zodat verandering ontstaat die nodig is.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling
De resultaten van onze intensieve trajecten gaan verder dan de werkomgeving en dragen direct bij aan de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling. De prestaties verbeteren op beide gebieden. In iedere vorm van zelfontwikkeling zit dus winst!

Kiezen voor Mindmotion
De ervaren en gedegen opgeleide experts binnen Mindmotion zijn uw partners op het gebied van training, coaching en advies op strategisch niveau. Door te focussen op de identiteit van het individu is Mindmotion onderscheidend in haar branche. U zult Mindmotion ervaren als authentiek, origineel, spraakmakend en grensverleggend. De naam Mindmotion geeft dus letterlijk aan wat wij willen bereiken: het brein in beweging brengen. Onze psychologisch onderbouwde aanpak garandeert resultaat en effectiviteit op lange termijn.

Plezier en leren gaan hand in hand
Mindmotion hecht veel waarde aan het coachen, trainen en adviseren op een ongedwongen, prettige manier. Leren gaat makkelijker wanneer je plezier hebt. Daarom maken we gebruik van creatieve invalshoeken, inspirerende taakopdrachten, sfeervolle inrichtingen van de trainingsruimtes en originele locaties.
 Handschoenen
"The chain is no stronger than its weakest link"