PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Must (Doel(en))

Het optimaal benutten van persoonlijke kwaliteiten en inzicht hebben en werken aan verbeterpunten

                         green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Inzicht in huidige persoonlijke effectiviteit

 • Moeten – willen

 • Keuzes maken

 • Communicatie met jezelf; communicatiemodel

 • Oorzaak – excuus gedrag

 • Succesvol (SMART) doelen stellen

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemers kent de huidige status van zijn persoonlijke effectiviteit en heeft inzicht in het vergroten van zijn/haar persoonlijke effectiviteit. De deelnemer maakt een helder doel en stappenplan waarmee het proces van verandering (vergroten persoonlijke effectiviteit) ontwikkeld wordt.

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN

Must (Doel(en))

Inzicht in het communicatie proces van jezelf en anderen en op welke wijze de communicatie beïnvloed wordt waardoor de effectiviteit vergroot wordt.

                     green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • inzicht in het communicatiemodel en de eigen communicatie

 • van excuus naar oorzaak kant,

 • opbouwen op bewust en onbewust niveau van een goede verstandhouding

 • Inzicht in taalpatronen

 • Inzicht in motivatie patronen van mensen

 • Beïnvloeding

 • opbouw van een gesprek en gesprekstechnieken

 • herkennen van en inspelen op verbale en non-verbale signalen

 • het stellen van een haalbaar doel

                     green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht in zijn/haar eigen communicatiepatroon. De deelnemer heeft geleerd de communicatie aan te passen aan de gesprekspartner waardoor de effectiviteit en de uitkomst van het gesprek het voorafgestelde resultaat oplevert

 

PROFESSIONEEL COMMUNICEREN

Must (Doel(en))

Op een overtuigende wijze in staat zijn een professionele manier van communiceren te hanteren in verschillende situaties.

                     green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het communicatieproces

 • Saboterende overtuigingen en nuttige overtuigingen

 • Machtsbalans - gezagsbalans

 • Pijn en plezier balans; van nadeel naar voordeel bewegen.

 • De opbouw van een professioneel gesprek

 • Het omgaan met echte bezwaren

 • Situationeel communiceren

                     green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer is zich bewust van de invloed zijn/haar communicatie op de ander en heeft geleerd deze aan te passen aan de situatie en gesprekspartner waardoor een gesprek professioneel en overtuigend gevoerd kan worden.

 

ASSERTIVITEIT

Must (Doel(en))

Het ontdekken van assertief gedrag en hoe dit gedrag te gebruiken in de verschillende situatie.

                     green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Wat is assertiviteit? De assertiviteitsmeter

 • Het overbrengen van gedachten, wensen en ideeën aan anderen.

 • Het leggen van grenzen en deze kenbaar maken.

 • Omgaan met het geven en ontvangen van feedback.

 • Denkbeelden en overtuigingen die het assertief gedrag blokkeren, onderkennen en omzetten in een realistisch perspectief.

                     green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer kent zijn/haar verbeterproces t.a.v. assertief gedragen heeft de eerste aanzetten gedaan dit te verbeteren a.d.h.v. oefening tijdens rollenspellen. De deelnemer heeft een verbeterplan gemaakt.